Sklep KULKOWO zapewnia ochronę i bezpieczeństwo wszelkich danych pozyskanych od zamawiających.
1. Dane osobowe, które zostały pozyskane w trakcie zakładania konta lub składania zamówienia, a także wszelkie inne dane dotyczące zamówień, podlegają ochronie - zgodnie z ustawą "o ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997r.
2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Kupujących zbieranych za pośrednictwem sklepu KULKOWO jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe Usługobiorców/Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu KULKOWO zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Kupującego - w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, a także przesyłania informacji handlowych ze sklepu KULKOWO.

4. W przypadku Kupującego, który korzysta w sklepie KULKIOWO ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub  pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5. W przypadku Kupującego, który korzysta w sklepie KULKOWO ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

6. Usługobiorca/Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na adres podany w zakładce z danymi sklepu

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi
elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego przed zawarciem danej umowy.