Formularz odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Sklep KULKOWO prowadzony przez BroomArt Anna Poloczek, Ryszki 57/129, 41-500 Chorzów, adres e-mail: sklep.kulkowo@gmail.com

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących wyrobów:

...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Data odbioru wyrobów (dzień odbioru przesyłki przez kupującego) ............................................

Imię i nazwisko kupującego ...................................................................................................

Adres kupującego ................................................................................................................

Numer zamówienia ...............................................................................................................

 

                                                                                        data i podpis

                                                               (w przypadku wysyłki formularza w wersji papierowej)