Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dnibez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep KULKOWO o swojej decycji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres sklep.kulkowo@gmail.com). Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres wskazany w zakładce "o sklepie"

Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce "oświadczenie o odstąpieniu od umowy"

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupujący otrzyma zwrot wszystkich przesłanych Sprzedającemu płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wrazi zgodę na inne rozwiązanie.

Zakupione wyroby należy odesłać, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyroby zostana odesłane przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy zgodnie z cennikiem operatora pocztowego.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.